Về chúng tôi

Tập đoàn INCOP đã và đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư – phát triển các lĩnh vực được coi là thế mạnh và chủ chốt của Tập đoàn như: Nông lâm nghiệp công nghệ cao; cấp nước và và vệ sinh môi trường; xử lý rác thải và nước thải; năng lượng tái tạo và năng lượng sạch; vật liệu mới; đánh giá tác động môi trường, sinh thái; phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.