Tin tức

Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới và Việt Nam

NDĐT- TS. Dư Văn Toán, hiện là chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu quản lý Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. TS đã thực hiện một số nghiên cứu về năng lượng…

Hệ thống tưới tiết kiệm nước tự động kết hợp bón phân

Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp đã chứng tỏ được hiệu quả, giúp tiết kiệm nước tưới, phân bón, giảm công chăm sóc, tăng năng suất, cải thiện thu nhập người dân và…

KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ TRỒNG

Hiện nay trên thế giới, công nghệ và thiết bị để kiểm soát điều khiển môi trường trong nhà trồng nông nghiệp công nghệ cao theo sơ đồ hình 3 dưới đây: - Sensor cảm biến: Cảm biến nhiệt độ…