Dự án

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao không dùng đất

Công nghệ sản xuất rau không cần đất, cây rau sinh trưởng phát triển tốt, năng suất rau tăng 1,5 lần so với sản xuất trên đất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, làm tăng hệ số sử…

Trồng rau, hoa trong nhà kính

Trong sản xuất Nông nghiệp, nhà trồng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất cho năng suất và hiệu quả kinh tế, do nhà lưới chống mưa, sương, giảm nhiệt về mùa hè, tăng nhiệt về mùa đông,…

Tư vấn lắp đặt hệ thống năng lượng gió

Nguồn năng lượng  tái tạo đang phát triển mạnh mẽ ở các nước phát triển