Đối tác

Viện địa chất và địa vật lý biển
Viện quản lý rừng bền vững
Ngân Hàng Phát triển châu Á
Viện Tài chính Vi Mô và PT cộng đồng
Ngân Hàng Thế Giới
Vien Moi truong Nong Nghiep
Vien Nghien cuu va phat trien Lam Nghiep Nhiet doi
Vien Khoa Hoc Quan Ly
Văn phòng chính phủ
Viện nước tưới tiêu và môi trường
Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
Tập đoàn 1266

Hiện nay INCOP quan hệ với đối tác là các Bộ, Viện nghiên cứu và các doanh nghiệp khoa học trong các lĩnh vực: Nông Lâm nghiệp công nghệ cao; Vật liệu mới; Năng lượng tái tạo; Xử lý môi trường...