VỀ CHÚNG TÔI

INCOP là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ và đầu tư với lĩnh vực cốt lõi như: Nông nghiệp công nghệ cao; cấp nước và vệ sinh môi trường; xử lý rác thải và nước thải; năng lượng tái tạo và năng lượng sạch; vật liệu mới; đánh giá tác động môi trường; sinh thái; phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Xem thêm
#
Dự án
Tin tức